Bērniem

 

Bibliotēkā darbojas bērnu žūrija un bērni piedalās programmā "Pirmā tikšanās ar bibliotēku".