Kavējuma nauda

 

 

Pielikums Nr.3
Pie 2015. gada 18. februāra
Inčukalna novada bibliotēkas lietošanas noteikumiem
(lēmums Nr. 2-1.§.)

 

INČUKALNA NOVADA BIBLIOTĒKAS
KAVĒJUMA NAUDAS APMĒRS

 

Npk.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena (EUR)

1.

Kavējuma nauda par lietotājam izsniegtā izdevuma nodošanas termiņa neievērošanu

 

diena

 

 

0,01 

par 1 eksemplāru